V západní části východních Čech, v bělohradské kotlině na říčce Heřmance, leží vesnička Lány. Je poměrně mladá, založená na přelomu 17. a 18. století, a to pravděpodobně na popud tehdejšího majitele panství Bělohrad - Berholda Viléma z Valdštejna. Tudy vedla cesta ze severovýchodních Čech do Prahy směrem od Vidonic, Kalu, Horní Nové Vsi a dále na Hřídelec a Jičín.

       Tyto stránky by měly proniknout šerem času, přiblížit potomkům mnohdy nelehký, ale zajímavý osud jejich předků, a připomenout, že minulost končí v budoucnosti. Všichni, kteří by se chtěli podílet na tvorbě kolektivního díla (např. svými vzpomínkami, zapůjčením fotografií, informacemi o současném dění v obci atd.) se mohou kontaktovat ZDE
umístění obce mapka Bělohradska (pro zvětšení klikni)