Sbor dobrovolných hasičů

   
Prameny: Kronika I - OA Jičín
Protokoly o schůzích obecního zastupitelstva výboru a místní školní rady 1903-1920 kniha č.1-OA Jičín
dtto 1920-1928 - OA Jičín
dtto 1928-1944 - OA Jičín
foto zapůjčili Iva a Miroslav Romaniukovi