Pecka - 11 km severovýchodně

       Městečko pod hradem je zmiňováno již r. 1382. Pravidelného založení s nevelkým obdélníkovým náměstím, sev. nad ním je kostel se hřbitovem, jihozápadně na návrší hrad. Přízemní roubená stavení s vyřezávanými lomenicemi. Kostel sv. Bartoloměje je připomínán r. 1384, dnešní barok. Z let 1748-1758 byl postaven kartuziány z Valdic na místě starého dřevěného kostela, nahrazeného r.1603 kamenným. Na klenbách jsou fresky s výjevy ze života sv. Bartoloměje od V.Kramolína z let 1756-57. Hrad byl postaven na začátku 14.století některým pánem z Vartenberka, na místě staršího sídla. Nejznámějším majitelem Pecky byl od r.1603 Kryštof Harant z Polžic , Bezdružic a pán na Pecce, za něhož byl hrad rozšířen. Po jeho popravě r.1621 změnil hrad (i rozsáhlé umělecké sbírky) majitele. Krátce se jim stal Albrecht z Valdštejna (r.1624-1627), po něm do roku 1782 valdický klášter. Od 18.století byl hrad zanedbán, r.1830 vyhořel a pak zpustl. Opraven byl r.1940.Zlatnice - cca 15 km severně

       Několik kilometrů severozápadně od Pecky je bývalé rýžoviště zlata a pozůstatky dolů u pramene potoka Zlatnice. Je tu kaplička s křížovou cestou.Pramen: Umělecké památky Čech P/Š, nakladatelství Academia , Praha 1977