Nová Paka - 7 km severně

       Založená v l.pol.14.století jako poddanské podhorské městečko při starší stezce, vedoucí přes hory do Slezska, s tržištěm v místech dnešního náměstí. Velké požáry v r.1563 (kdy bylo zničeno celé město dřevěné výstavby), dále roku 1666 (po němž vznikla r.1694 na náměstí první kamenná stavba ve městě - fara, dodnes z části zachovalá). Za dalšího velkého požáru v r.1827 ztratilo původní ráz malé obdélné náměstí barokní založení, pův. s loubími. Na východní straně náměstí na bývalém hřbitově je farní kostel sv. Mikuláše, severně na návrší nad městem komplex paulánského kláštera s kostelem, na jižní straně hřbitovní kostel. Nová Paka je svázána s rodinou Suchardů. Budova bývalého okr. soudu - na průčelí budovy vlysy od S.Suchardy, dům č.68 (rodiny Suchardů) - novorenes. nárožní s figurál. sgrafiti podle návrhů M.Alše a plastickou výzdobou od rodiny Suchardů z r.1896, záložna s plastickou výzdobou od B.Kafky z r.1931 atd. Ve městě je možné navštívit Klenotnici se sbírkou podkrkonošských polodrahokamů.Kumburk - 12 km severozápadně, cca 5 km západně od Nové Paky

       Západně od Nové Paky nad obcí Zboží leží zbytky hradu, založeného začátkem 14.století. Roku 1325 se píše o Markvartu z Vartemburku. Po husitských válkách jej získal Jindřich z Dubé, později Trčkové z Lípy a r.1607 Smiřičtí. V 1.polovině 15.stol. byl obehnán dalším věncem opevnění, za třicetileté války byl zpustošen Švédy a r.1658 na rozkaz císaře Leopolda zbořen. Na vrcholku kopce vnitřní hrad, z něhož je zachována spodní část paláce a hranolové věže. Uzavřen vnitřním opevněním, jehož zdvojenou částí na severu vedl přístupový koridor, dělený branami. Nad 2.bránou torzo válcové Panenské věže. Vnější opevnění tvořil příkop s hradbou s podkovitými baštami. Hrad byl zbudován z lomového kamene, pouze věž z pískovcových kvádrů. Zikmund Smiřický tu od r.1607 plných 11 let věznil svou dceru Elišku, protože milovala "kováře rodu selského". Jedné noci ji pak osvobodil Ota z Vartemburku, zvaný Kulhavý.


Pramen : Umělecké památky Čech K/O, nakladatelství Academia, Praha 1977