Místopis:

Lány se rozkládají na úpatí svahu horského hřbetu Pavlánského, který se táhne od Horní Nové Vsi k západu ke Hřídelci. Ve své západní části je přerušen údolím říčky Heřmanky. Hřbet je porostlý jehličnatými a listnatými lesy a dosahuje největší výšky 443 m .n. m. Směrem k Hřídelci se níží a končí hřídeleckou Horkou 399 m.n.m. Lány jsou jim chráněny před severními a severozápadními větry. Protéká tudy říčka Heřmanka, která pramení na louce jižně od Heřmanic. Do Lánů přitéká směrem jihovýchodním od Valdova údolím srázným a příkrým. V Horních Lánech se údolí rozšiřuje na 45-50 m.

Hned na severním konci údolíčka napájí Heřmanka rybníček asi 19 m široký a 70 m dlouhý, u něhož stojí bývalý mlýn. Údolí je asi 700 m dlouhé a pak přechází v rovinku, která se táhne směrem jižním až k Šárovcově Lhotě, kde ústí do potoka Javorky, přicházející od Bělohradu.


Prameny : Správa obecné školy v Lánech-Jiří Šulc, zástupce správy školy opis vyplněného dotazníku obce Lány ze 3.5.1908 , OA Jičín


K roku 2001 žilo v obci 192 trvale bydlících osob . Je zde obchod s potravinami. Do zaměstnání obyvatelé většinou dojíždí do okolních měst: Lázní Bělohradu, Nové Paky, Jičína a Hořic v Podkrkonoší. Někteří pracují v ZD Lázně Bělohrad . Do základní školy děti dojíždí do Lázní Bělohradu. Spoj s okolím obstarává autobusová doprava směr Hořice v Podkrkonoší - Stará Paka. Na železnici se musí na nádraží do Lázní Bělohradu (asi 2,5 km). Trať spojuje Starou Paku s Chlumcem nad Cidlinou.
Pohlednice vydaná vlastním nákladem obchodníkem Antonínem Petřivým ve 30. letech 20. století