Miletín - 11 km jihovýchodně

       Obec vznikla v podhradí vodního hradu, připomínaného r.1124, později zaniklého. Roku 1560 je povýšena na město, které vyhořelo r.1864 a po požáru bylo znovu vystavěno. Východně od náměstí je park se zámkem, kostel a zvonice. Zámek byl postaven na místě starého hradu r.1693 a obnoven po požáru r.1699. Opraven byl v roce 1847. Kostel Zvěstování P.Marie, původně gotický ze 13.století, rozšířen r.1607, vyhořel r.1846 (regotizován r.1899). Zařízení je pseudogotické. Obraz Zvěstování P.Marie je od J.Hellicha. Na náměstí je mariánský sloup z roku 1735. Město je rodištěm K.J.Erbena.Hořice - 13 km jihovýchodně

       Městečko vzniklo ve 14.století, mnohokrát vyhořelo, takže domy ve vnitřním městě v dnešní podobě pocházejí z 19. a na předměstích z 20.století. Od roku 1884 je to sídlo sochařsko-kamenické školy, která město vyzdobila řadou soch a pomníků. Na vrchu Gothard nad Hořicemi porazili husité J.Žižky vojska kališnické šlechty. Událost připomíná Žižkův pomník. Na vrchu je také kostel, pomníky vojáků z rakousko-pruské války z r.1866 a Riegrův obelisk. Pod ním je proslulá Galerie plastik. Hřbitovní kostel sv.Gotharda, původně dřevěný, dnešní je postavený po požáru r.1783. Radnice je pseudogotická z r.1872. Sochařská škola je novorenesanční budova se sochami. Před školou jsou sochy Mrtvého Ábela od Q.Kociána z r.1904 a Probuzení od J.Štursy.
       Hořice jsou nejen městem kamenné krásy, ale známy jsou též díky trubičkám, které se zde dodnes pečou na několika místech. Hořice jsou výjimečné tím, že jsou součástí "přírodního" okruhu, na kterém každoročně koncem května svádějí líté boje účastníci motocyklového závodu "300 zatáček Gustava Havla".

Pramen: Umělecké památky Čech A/J, K/O, nakladatelství Academia, Praha 1977