Kuks - cca 30 km východně

       Byl založen Františkem Antonínem hr.Šporkem (1662-1738) v roce 1694 jako lázně, záhy středisko Šporkových panství, jeho hlavní sídlo a centrum dobové šlechtické společnosti. Je to slohově jednotný komplex světských a církevních budov s mimořádně rozsáhlou sochařskou výzdobou vynikajících kvalit, spojenou především se jménem M.B.Brauna. Architektonická kompozice celku, rozkládajícího se na svahovitých březích Labe, je vybudována na ose zámecké a špitální budovy. Na levém břehu byla oblast světská - zámek a lázně, na pravém církevní - špitál Milosrdných bratří a kostel N.Trojice s rodovou hrobkou Šporků. Obě části, doplněné zahradami s četnými fontánami a plastikami, byly spojeny kaskádovým schodištěm. Roku 1712 se ujímá sochařské výzdoby M.B.Braun, pod jehož vedením zde pracuje velmi výkonná dílna (např. R.Theny, A.Perlwanger, Pacákové).Betlém - cca 25 km východně

       Při cestě ze Dvora Králové nad Labem ke Kuksu, v Novém lese, nedaleko obce Žíreč, je seskupení soch zvané Betlém. Plastická výzdoba byla svěřena Fr.hrabětem Šporkem M.B.Braunovi. S ním zde byli činní jako spolupracovníci synovec Antonín Braun a bratr Dominik. Sochy vznikaly v letech 1726-29 a dokončeny pak byly v letech 1731-34. Výzdoba je zachována jen částečně. Z obrovských pískovcových balvanů, ležících v lese, byly vytesány sochy poustevníků Onufria a Carina, sv.Jana Křtitele, kajícnice Máři Magdaleny na kamenném loži, Studna Jákobova s postavami Krista a Samaritánky. Na ploše skal pak vznikaly od r.1731 reliéfy "Vidění sv.Huberta", veliký reliéf "Narození Páně" a scéna "Příjezd sv.tří králů".


Pramen: Umělecké památky Čech K/O, nakladatelství Academia, Praha 1977