Jičín - 18 km západně


       Město bylo založeno kolem roku 1300. Má pravidelný půdorys kolem obdél.náměstí, s ulicemi v nárožích a v půli obou delších stran, z jehož jihozáp. nároží vede ulice na menší prostranství s farním kostelem. Město bylo opevněno hradbami s baštami, třemi branami a dvěma fortnami s příkopem. Do r.1316 bylo v majetku krále, pak do r.1452 v majetku Vartemberků, p. Z Kunštátu, Trčků a Smiřických. Vyhořelo v letech 1457, 1519, 1571 a 1589. Od r.1621 za Albrechta z Valdštejna se město stalo centrem vévodství. V jihovýchodním rohu na místě bloku domů byl postaven zámek a východně u něho nový farní kostel (město se mělo stát biskupským). Starý farní kostel byl odevzdán jezuitům, pro něž v jeho blízkosti byla vystavěna kolej a gymnasium. Měšťané, jimž byly vyvlastněny domy pro stavbu zámku a nového kostela, byli umístěny v novém předměstí, tzv. Novém Městě, zal. r.1624 podle jednotného plánu kolem náměstí. Pro Valdštejna byla velkoryse upravena i okolní krajina - nově zřízená obora s logií v Libosadě a nově založený klášter kartuziánů ve Valdicích. Obora v Libosadě byla spojena s městem lipovou alejí. Po Valdštejnově smrti r.1634 význam města upadl. Několikrát vyhořelo, zejména v letech 1681 a 1768, r.1778 záp.strana náměstí, r.1809 záp. a již. část se zámkem, r.1840 sev. strana náměstí.

       Z původního opevnění ze 16.století se zachovaly zbytky zdí a bašt a Valdická brána. Je to mohutná hranolová věž, postavená r. 1568-70. Východní část jižní fronty náměstí zaujímá komplex zámku. Asi r.1487 koupil město Mikuláš Trčka z Lípy, který si tu začátkem 16.století zřídil sídlo v domě č.1. Koncem 16.století sídlo rozšířil a po roce 1608 přestavil Zikmundem Smiřickým v zámek. Tento zámek byl těžce poškozen výbuchem prachu r.1620.


Pramen : Umělecké památky Čech A/J, nakladatelství Academia, Praha 1977