Dvůr Králové nad Labem - 22 km východně

       Původně knížecí dvůr Chvojno, správní středisko kraje, připomínaný poprvé roku 1139. Jižně od něho bylo vystavěno ve 13.století město, které se stává věnným městem českých královen. Začátkem 14.století bylo rozšířeno a opevněno, pravděpodobně královnou Eliškou Rejčkou v letech 1316-1318. Za Jiřího z Poděbrad bylo zpustošeno slezskými křižáky, záhy však králem obnoveno. Značně utrpělo za třicetileté války v letech 1639 a 1646 a od Prusů roku 1741 a 1756. Roku 1785 byly zrušeny hradby a město splynulo s předměstími. Renesanční radnice byla postavena U.Aostallim de Sala a Francem zv.Vlach po požáru v r.1572, roku 1790 vyhořela, v roce 1833 byla přestavěna. Kohoutův (Bergrův) dvůr - barokní z roku 1738 byl postaven pro Šporkova úředníka Františka Bergra. Jednopatrová budova jejíž stěny jsou členěny vysokými toskánskými pilastry. Na jihovýchodní straně je brána do dvora se sochami sv.Jana Křtitele, P.Marie a Jana Nepomuckého na atice. Sochařská výzdoba je barokní z roku 1738. Kostel sv.Jana Křtitele se štíhlou věží 64 m vysokou. V dolní polovině věže, na kostelním kůru, nalezl Václav Hanka v roce 1817 tzv. Rukopis královédvorský. O pravosti se dodnes vedou spory.
ZOO a Safari - zdejší zoologická zahrada patří k největším v Evropě. Na rozloze 72 ha žije cca 1800 kusů zvířat ve 290 druzích.Zvičina - 18 km východně

       Hřbet s nadmořskou výškou 671 m. Vrch dominuje z jedné strany bělohradské a z druhé strany královédvorské kotlině. Na vrcholku je kostelík z roku 1584 a turistická Raisova chata s rozhlednou. Pod vrcholem je Masarykova studánka se sochou draka. Zvičinu navštěvovalo mnoho literátů: K.J.Erben, K.V.Rais, J.Vrchlický, K.H.Mácha .... Z vrcholu je široký rozhled na Krkonoše, Podkrkonoší a část Polabské nížiny.


Les Království
Přehrada u Bílé Třemešné - 20 km východně

       Projekt přehrady byl vypracován Technickým oddělením pro úpravu řek v Praze pod vedením stavebního rady ing Josefa Plicky. V roce 1909 bylo vypsáno stavební řízení. Stavební část prováděla firma Ing J.V.Velflík z Prahy a dodávku železných konstrukcí měla na starosti firma Fanta a Jireš, rovněž z Prahy. Se stavbou bylo započato v roce 1910 a v roce 1914 byly stavební práce z většiny hotovy.  Po dobu 1.sv.války byly zastaveny a dílo bylo dokončeno v roce 1919. Celkový náklad na stavbu činil 4 700 000 korun rakouských.

       Gravitační oblouková hráz je zděná z pískovce. Po svém dokončení byla největší v ČSR. Výška hráze nad terénem je 32,7 m. Délka hráze v koruně 218 m. Šířka koruny hráze 7,2 m.  Poloměr zakřivení hráze 200 m. Objem zdiva hráz.tělesa 95 000 m3. Objem stálého nadržení 996 500 m3. Celkový objem nádrže 9 158 600 m3.

       Přes korunu hráze vede komunikace III.třídy o šířce 4,2 m, spojující Dvůr Králové nad Labem a Novou Paku. Vodní dílo je po architektonické stránce považováno za jednu z nejhezčích vodohospodářských staveb v republice. Od roku 1964 je celý objekt chráněn jako technická památka.Prameny: Umělecké památky Čech A/J, nakladatelství Academia, Praha 1977
                www.volny.cz/les_kralovstvi