Divadlo

Zapsáno v roce 1927:

…"Bývalí divadelní ochotníci vypravují, že se hrávalo divadlo v Lánech po válce v roce 1868. Řídil je pan učitel Josef Litochleb, který i jeviště s kapličkou vymaloval. V divadle účinkovali:

Josef Haňák- mistr cihlář, František Haňák - hudebník, Marie Fetrová, Marie Brádlová, Frant. Brádle, František Vagenknecht ze Hřídelce, Josef Hrnčíř, Jan Zajíček, Jan Pluhař, Jindřiška Šimková, Josef Grof, František Grof a jiní, což dosvědčují přítomní divadelní ochotníci : Marie Špůrová, Anna Fetrová, František Zezulka, Jan Mach a František Merta.

První hra byla "Regrutírka v Kocourkově", sehraná za obecního starosty Hynka Brádle. Za zimu se hrávalo 2 - 3x. Příjem býval 12, 15, 18 zlatých. Největší příjem byl v roce 1870 na sv. Štěpána - 40 zlatých. V roce 1870 vymaloval jeviště pan Antonín Šulc, penězokazec. Na oponě byly znaky Koruny české a po stranách obrazy Karla IV. a Jiřího z Poděbrad. Toto jeviště však bylo prodáno do Vrchoviny za obecního starosty Josefa Fetra. Hrávalo se na vypůjčených jevištích v krátkých i dlouhých přestávkách po 25 roků. V roce 1882 zase divadlo oživlo a později zase usnulo až do roku 1893, odkdy je stále v činnosti. V roce 1900 zřídili lánští ochotníci jeviště, kteréž dali dne 15.listopadu 1906 Sboru dobrovolných hasičů, jenž byl tohoto roku zřízen. Také mu věnovali své peníze v částce 57 K 94 hal. Jeviště se vypůjčovalo z Hřídelce a zaplatili za půjčení 4 K. Nyní se hraje divadlo často s pěkným výsledkem." …


Prameny : Archiv obce Lánů, Kronika I - Ant.Kozák, OA Jičín
           Foto zapůjčili Iva a Miroslav Romaniukovi, Jana a Jiří Blažkovi

Tolik z první kroniky. Divadlo se hrávalo ještě v padesátých letech 20 století a to za pana učitele M.Kozáka. Hrávala se i dětská představení , kde účinkovaly všechny děti z jednotřídky. Bylo-li rolí méně než dětí, pan učitel vždy nějaké přimyslel, aby se na každé dostalo. Hrály se převážně pohádky - např.: Neohrožený Mikeš, Popelka atd. a to v hospodě u Imlaufů. V létě byla k disposici i letní scéna v přírodním areálu u cvičiště. Byly sem zvány i ochotnické soubory z okolních vesnic.
Paměti pana Václava Kozla čp. 52:


Ve hře Paličova dcera hrál František Bryknar starého paliče. Můj otec dělal tehdy inspicienta. Úkolem paliče bylo na oko usnout u stolu a po procitnutí posunout housle na stole. Vzadu za kulisami mu však ostatní herci lili do limonády rum a on usnul doopravdy - až se chrapot ozýval. Můj otec ho z otevřeného okna v kulise budil. Ten se sice probudil, ale v rozespalosti popadl housle a třískl s nimi na zem. Příhoda mohla být pro někoho k zasmání, ale pro mě to byl smutný okamžik, neboť housle, které se rozbily, byly mé. Poté po celých Lánech sháněli nové na večerní představení.


V jednom dalším představení, které se konalo před válkou, hrál František Vagenknecht (otec Jaroslava). Ležel na katafalku, měl dělat mrtvého, a snad jediná moucha, která v celém sále byla, létala kolem něho a lezla mu do nosu. On to nemohl vydržet a ohnal se se slovy "kuš moucho".


Další příhoda se stala mému otci Jindřichovi Kozlovi a Františku Bryknarovi. Hrálo se náročné představení. Kostýmy byly zapůjčeny až z Bydžova. Aby se moc neplatilo, byly přivezeny až v pátek. Na sobotní generálce měli herci kostýmy poprvé na sobě. Táta a Fr. Bryknar stáli proti sobě a měli tasit kordy. Bryknar tasil, ale táta nemohl zrezavělý kord vytáhnout. Chvíli se pokoušel, ale pak situaci zachránil slovy "'Šavli na tebe tahat nebudu, ale přes držku ti dám!".

 

Foto: rok 1954, z představení "Neohrožený Mikeš", hráno v hospodě u Imlaufů

Foto: 50. léta 20. století - z představení "Naši Furianti", hráno v přírodním areálu u Cvičáku


Foto: 1957 - z představení "Divá Bárai", hráno v přírodním areálu u Cvičáku