Lázně Bělohrad - 3 km jihovýchodně

       Obec doložena poprvé r. 1354, až do 16.stol. zvaná Nová Ves. Roku 1550 postavil Jan Škopek z Bílých Otradovic novou tvrz, nazvanou podle bílé stěny "Bělohradem", od r. 1684 je majitelem Berthold Vilém z Valdštejna, za něho r.1722 je obec povýšena na městečko a tvrz přestavěná na zámek. V podstatě ulicového založení s hlavní komunikací jdoucí od severu k jihu, uzavřenou na již. konci hřbitovem s kostelem, uprostřed při hlavní silnici západním směrem komplex zámku, zámecký park s empírovou zimní oranžerií (dnes Památník K.V.Raise). Východním směrem komplex lázeňských budov s parkem "Bažantnice"a Annamariánským pramenem z roku 1901. Na jihu již zmíněný kostel Všech Svatých je jako farní připomínán r.1354, zpustl ve třicetileté válce. Dnešní podoba je z roku 1689-1700 podle návrhu slavného stavitele Santiniho. Malovaná architektura hlavního oltáře a tří bočních oltářů je od J.Kramolína z doby kolem r.1750. Obraz Všech svatých na hlavním oltáři je od J.Mühla z r.1889. Na hřbitově jsou pochováni rodiče K.V.Raise, který se v Bělohradě 4.1.1859 narodil. Před školou je jeho pomník od B.Kafky a malý parčík s budovou Fričova muzea (národopisné, vlastivědné a geologické sbírky).Byšičky - 4 km jihovýchodně, 1 km východně od bělohradského lázeňského parku Bažantnice směrem na Miletín

       První zmínka je z roku 1267, původně románský kostelík. Z něho se zachoval jen výklenek za oltářem tzv.absida. Ve 13.století byl přistaven presbytář. V roce 1720 loď a v roce 1850 věž. Roku 1854 ho nechal opravit tehdejší majitel panství Alfons Aichelburg. Kostel je jediným svědkem vesnice Byšice, která zanikla ve třicetileté válce. Podle legendy jsou v kameni u vchodu otisky kolen sv.Petra, modlícího se při zániku obce Byšice. V předminulém století žil při kostele Augustin Hoření, poslední poustevník v Čechách. Památka na jeho pobyt jsou sloupy křižové cesty a Mariánský oltář v kostele. Byšičky inspirovaly K.J.Erbena, rodáka z nedalekého Miletína. Váže se k nim jeho balada Svatební košile. Na zdejším hřbitůvku jsou pochovány významné osobnosti Bělohradu: učitelka a spisovatelka Dr. Leontina Mašínová (nar.16.3.1882 v Plzni, +10.2.1975), hudební skladatel K.Moor (1873-1945), spolu s ním je pohřbena i Tereza Moorová, operní zpěvačka (1890-1976). P.František Nosek, biskupský notář a děkan v Lázních Bělohradě (1879-1956), spolu s ním jsou pohřbeni i jeho rodiče Josef a Anna Noskovi a jeho bratr P.Josef Nosek, biskupský notář a děkan v Deštné (1869-1946). Kolem návrší je nově zřízená křížová cesta.Prameny : Umělecké památky Čech A/J, Nakladatelství Academia, Praha 1977 Deska na východní straně kostelíka Byšičky